Data publikacji:

Obowiązkowe wyposażenie samochodu osobowego

Poruszając się w Polsce samochodem osobowym, zobowiązani jesteśmy jako kierowcy do znajomości podstawowych obowiązków dotyczących wyposażenia i eksploatacji pojazdów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy pojazd zarejestrowany na terenie kraju powinien spełniać odpowiednie warunki techniczne oraz być wyposażony w niezbędne elementy. Jakie jest obowiązkowe wyposażenie samochodu osobowego?
The fire extinguisher and reflective warning triangle lie on the reflective vest, isolated on a whit

Jakie wyposażenie samochodu musi zapewnić producent?

Przed wprowadzeniem samochodu na rynek motoryzacyjny musi on spełniać szereg restrykcyjnych wymagań. Pojazd przed dopuszczeniem do użytku musi uzyskać homologację, czyli spełniać szereg norm związanych z bezpieczeństwem. W tym celu przeprowadza się coroczne badania techniczne. Normy spełnione przez producenta podczas wypuszczania nowego samochodu do sprzedaży nie mogą ulec zmianie w trakcie eksploatacji, dlatego wymogi, jakie zostały postawione pierwotnie, musza być dochowane do samego końca. W związku z tym kierowca zobowiązany jest do prawidłowego użytkowania samochodu oraz dbania o jego dobrą kondycję, w tym wymieniać i naprawiać na bieżąco powstałe usterki, które mogą powodować niesprawność samochodu lub stwarzać niebezpieczeństwo. Zgodnie z przepisami pochodzącymi z prawa o ruchu drogowym, pojazd:
 • nie może emitować hałasu, który przekracza poziom określony w przepisach;
 • nie może stwarzać zagrożenia dla osób podróżujących nim czy innych uczestników ruchu;
 • nie może powodować uszkodzeń otoczenia, w tym drogi;
 • nie może powodować zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości określone w normach;
 • nie może emitować do atmosfery szkodliwych związków i substancji, których poziom przekracza dopuszczalny, przedstawiony w normach;
 • konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczne prowadzenie, odpowiednią widoczność, wykazywać łatwość kierowania i hamowania oraz odpowiednio oświetlać drogę i elementy otoczenia zgodnie z przyjętymi normami.
 • Obowiązkowe wyposażenie samochodu w 2024 roku

  Kierowca ma kilka obowiązków, które musi spełniać, podróżując samochodem. Jednym z nich jest posiadanie obowiązkowego wyposażenia samochodu. Elementy wyposażenia obowiązkowego opisane są przepisami i mogą być poddane weryfikacji podczas kontroli policyjnej. Wymagane są przez polskie prawo, w związku z czym ich brak może być obarczony mandatem karnym czy nawet zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu. W skład obowiązkowego wyposażenia samochodu wchodzą:
 • czytelne tablice rejestracyjne – wydawać się może, że jest to oczywista sprawa. Niemniej jednak musimy o nich wspomnieć, gdyż są wymagane przez polskie prawo. Są one niezbędnym elementem wyposażenia, bez którego samochody w Polsce nie mają prawa się poruszać. Ważne jest, aby były w pełni czytelne, a co za tym idzie, czyste. Może się zdarzyć, że podczas kontroli policyjnej kierowca zostanie obciążony mandatem karnym z powodu nieczytelnych tablic rejestracyjnych. Wynikać to może z wielu czynników, takich jak błoto, zabrudzenia czy uszkodzenia tablic rejestracyjnych. Warto dbać o dobrą kondycję tablic rejestracyjnych, gdyż taryfikator mandatów nie jest łaskawy dla kierowcy. Za jazdę z brudnymi, nieczytelnymi tablicami grozi mandat w wysokości nawet 500 złotych, za jazdę bez tablic jest to kwota nawet 1500 złotych, a dodatkowo punkty karne;
 • trójkąt ostrzegawczytrójkąt ostrzegawczy jest obowiązkowym wyposażeniem każdego pojazdu, który porusza się po polskich drogach. Pozwala on na oznakowanie miejsca niebezpiecznego zdarzenia na drodze, a co za tym idzie, pozwala ostrzec innych kierowców. Trójkąt ostrzegawczy nie jest duży ani drogi. Warto umieścić go w łatwo i szybko dostępnym miejscu, aby w razie nagłej potrzeby w prosty sposób go użyć. Za brak trójkąta ostrzegawczego bądź posiadanie go w bardzo złej kondycji, uniemożliwiającej jego prawidłowe użycie, grozi mandat karny w wysokości do 500 złotych;
 • gaśnica – polskie prawo nakłada na kierowcę obowiązek posiadania gaśnicy samochodowej o określonej pojemności. W przepisach określa się je jako 1 kg, jednak nie ma zakazu ani przeciwwskazań do posiadania większej, jeżeli pozwalają na to możliwości samochodu. Przepisy nie określają również umiejscowienia gaśnicy samochodowej. Z reguły znajduje się ona w bagażniku lub pod fotelem pasażera. Są to miejsca, z których w bardzo łatwy sposób jesteśmy w stanie wydobyć gaśnicę i w razie potrzeby użyć. Zachęcamy do posiadania gaśnic o większych pojemnościach, jeżeli pozwala na to wolne miejsce w pojeździe, ponieważ 1 kg bardzo często nie wystarcza, nawet w sytuacji małego pożaru w początkowej jego fazie rozwoju. Gaśnica samochodowa powinna być kategorii ABC (do ciał stałych, cieczy i gazów) lub kategorii BC (do cieczy i gazów). Każda gaśnica posiada legalizację. Stwierdza ona stan samej gaśnicy i jej środka gaśniczego do podjęcia działań. Brak legalizacji może oznaczać, że gaśnica nie spełni swojej roli. Podczas kontroli policyjnej kierowca nie może zostać ukarany za brak legalizacji, jednak dla własnego bezpieczeństwa i komfortu zdecydowanie zachęcamy do kontrolowania i dochowywania terminów przeglądów. Za brak gaśnicy w pojeździe może grozić mandat w wysokości do nawet 500 złotych.
 • Dodatkowe wyposażenie samochodu

  Poza obowiązkowym wyposażeniem samochodu, z którego każdy kierowca może być rozliczony, warto posiadać kilka dodatkowych przedmiotów, które mogą okazać się bardzo pomocne w nagłych sytuacjach. Są to:
 • koło zapasowe lub zestaw naprawczy – koło dojazdowe, zapasowe czy zestaw naprawczy nie jest obowiązkowym wyposażeniem, jednak ich posiadanie może przydać się w najmniej oczekiwanym momencie. Uszkodzenie opony może nas spotkać w każdej chwili, dlatego szybka reakcja i naprawa lub wymiana pozwoli na bezpieczne dojechanie do najbliższego zakładu wulkanizacyjnego lub do domu;
 • apteczka samochodowa apteczka samochodowa to wyposażenie, które w nagłej sytuacji może nawet uratować życie. Jej obecność w pojeździe i odpowiedni skład pozwala na szybkie podjęcie działań w nagłych sytuacjach, co może przyczynić się do uratowania życia. Udzielenie pierwszej pomocy jest w obowiązku każdego z nas, dlatego warto być przygotowanym na każdą ewentualność, nawet na drodze;
 • żarówki samochodowe – żarówki samochodowe również nie są obowiązkowym wyposażeniem, jednak warto mieć zapas ze sobą. Uszkodzenie jednej z nich powoduje, że nie jesteśmy odpowiednio widoczni dla innych uczestników ruchu oraz nasz samochód nie oświetla drogi w sposób prawidłowy. Jest to nie tylko niezgodne z przepisami, ale przede wszystkim stwarza realne zagrożenie w ruchu drogowym. Żarówki można zakupić na każdej stacji benzynowej, jednak nie zawsze jest ona w pobliżu, dlatego zapasowe sztuki mogą okazać się niezbędne.
 • kamizelka odblaskowa kamizelka odblaskowa jest elementem, który w odpowiedni sposób zabezpiecza nas podczas opuszczania pojazdu w skraju drogi lub na niej, szczególnie po zmroku. Jest to krok w stronę bezpieczeństwa kierowcy, który z powodu nagłych przyczyn musi opuścić pojazd, a chce być widoczny dla innych uczestników ruchu. Polskie prawo nie nakłada obowiązku posiadania kamizelki odblaskowej w samochodzie, jednak wiele krajów w Europie ma taki zapis w swoim prawie. Warto się na to przygotować, zwłaszcza planując wyprawy za granice kraju;
 • Zdjęcie: Envato Elements