Data publikacji:

Oznakowanie opon samochodów osobowych   

Opona samochodowa to nie tylko zastosowana mieszanka gumowa, bieżnik czy jej parametry i właściwości. Na bocznych strefach ogumienia producenci umieszczają bardzo dużo informacji. Są one znormalizowane, aby ułatwić zrozumienie wśród wszystkich koncernów oponiarskich, jak i kierowców. Pośród oznaczeń najważniejszą informacją jest rozmiar opony, jej parametry i zastosowanie. Poza tym szczególnym oznakowaniem widnieje dużo więcej informacji. Są to przede wszystkim data produkcji, ale i dane ułatwiające monterom czy wulkanizatorom odpowiednie zamontowanie opony na feldze, a później na piaście koła. Jakie oznakowanie opon samochodów osobowych spotkać można na krawędzi opony? 

oznakowanie opon samochodów osobowych

Oznakowanie opon samochodowych – główne oznaczenia 

Pierwszym, co rzuca się w oczy, spoglądając na oznakowanie opon samochodów osobowych, to nazwa i logo producenta opon. Obok niego często widnieje nazwa tego konkretnego modelu opony. Te dane nie skrywają więcej informacji. Pełnią głównie funkcję informacyjną i estetyczną. Sama nazwa modelu często tworzona jest w sposób taki, aby zasugerować kupującemu zastosowanie opony. Dla przykładu koncern Continental wyprodukował model Continental WinterContact, co swoją nazwą sugeruje, że są to opony zimowe. Innym przykładem jest ogumienie Uniroyal AllSeason Expert 2, co informuje o wielosezonowym zastosowaniu danego modelu, a także o drugiej, często ulepszonej generacji. 

Kolejnym ważnym, najbardziej rzucającym się w oczy oznaczeniem opon jest rozmiar opony. Informuje on o podstawowych parametrach ogumienia, zastosowaniu i dopasowaniu do felgi. Oznaczenie składa się z ciągu liczb i liter, zawsze w takiej samej, odpowiedniej kolejności. Ułatwia to odczytywanie i zrozumienie informacji zawartych na oponie. System oznaczenia rozmiarów został znormalizowany i ujednolicony przez Unię Europejską, dlatego wszystkie spotykane w Europie modele opon oznaczane są dokładnie w ten sam sposób.  

W celu dokładnego opisania i rozszyfrowania oznaczenia rozmiaru opon posłużymy się najczęściej spotykanym rozmiarem opon – 205/55 R16. Pierwsza liczba wyraża szerokość opony podaną w milimetrach, u nas jest to 205 mm. Kolejna liczba to profil opony, podawany w procentach, w stosunku do szerokości opony. Opisywany model ma profil o wartości 55% szerokości, czyli 112,5 mm. Następny symbol to litera R, oznacza oponę radialną, a za tym znakiem stoi liczba opisująca średnicę opony, przedstawioną w calach: u nas 16. 

Kolejną cyfrą jest indeks nośności opon. Definiuje on maksymalne obciążenie, jakie dana opona może znieść podczas jazdy z maksymalną, dopuszczalną dla niej prędkością. Suma wszystkich wartości indeksów nośności powinna być większa niż dopuszczalna masa całkowita pojazdu, aby zapewnić niezawodne i bezpieczne poruszanie się. 

W parze z indeksem nośności stoi indeks prędkości opon. Jest to litera oznaczająca maksymalną dopuszczalną dla opony prędkość. Im litera zajmuje dalsze miejsce w alfabecie, tym większe prędkości może znosić opona. Dla przykładu indeks prędkości M dopuszcza jazdę z prędkością do 130 km/h, natomiast indeks Y do nawet 300 km/h. 

Podsumowując, oznaczenie 205/55 R16 91V oznacza oponę o: 

  • szerokości 205 mm; 
  • profilu opony 555; 
  • średnicy 16" i wykonaniu radialnym; 
  • indeksie nośności 91 (do 615 kg); 
  • indeksie prędkości V (do 240 km/h). 

Często za tymi znormalizowanymi oznaczeniami producenci zamieszczają dodatkowe znaki informujące o dodatkowych parametrach i funkcjach opony. Poniżej przedstawiamy kilka najczęściej spotykanych oznaczeń: 

  • XL – opona wzmacniana o podwyższonym indeksie nośności; 
  • TL – tubeless – opona bezdętkowa; 
  • FR – opona posiadająca rant ochronny felgi; 
  • RF – opona o podwyższonym indeksie nośności; 
  • R/F – Run Flat – opona umożliwiająca bezpieczny dojazd do punktu wymiany przy nagłym spadku ciśnienia spowodowanym np. przebiciem opony. 

Pozostałe oznaczenia opon samochodów osobowych 

Poza wyżej wymienionymi, podstawowymi informacjami dotyczącymi opony znaleźć można szereg innych, równie przydatnych informacji. Jednym z takich oznaczeń jest numer DOT, który jest homologacją bezpieczeństwa wg standardu Amerykańskiego Departamentu Transportu. Ostatnie cztery cyfry numeru DOT oznaczają datę produkcji danej opony. Tak oznaczenie 3021 oznaczać będzie oponę wytworzoną w 31. tygodniu 2021 roku. Pozostałe znaki numeru DOT informują między innymi o tym, w jakiej fabryce została wyprodukowana. Jest to nic innego, jak numer indentyfikacyjny producenta.  

Oznaczenie homologacji – na oponie dopuszczonej do użytku na terenie Europy wygrawerowano symbol dopuszczenia „E” przy którym stoi cyfra charakteryzująca kraj, który potwierdził dopuszczenie i zgodność opony z prezentowanymi oznaczeniami i parametrami. Opona z homologacją E20 uzyskała dopuszczenie w Polsce. 

Oznaczenia M+S i 3PMSF – są to dodatkowe, zunifikowane oznaczenia nakładające na oponę dodatkowe homologacje. Oznaczenie 3PMSF jest tak zwanym „symbolem alpejskim”. Jest to homologacja dopuszczająca oponę do użytku w czasie zimy w krajach, gdzie obowiązkowa jest zmiana ogumienia zależnie od sezon. Znajdzie się więc na każdej oponie zimowej i większości opon wielosezonowych. Opona z tym oznaczeniem przeszła odpowiednie testy i uzyskała dopuszczenia do użytkowania w warunkach zimowych zgodnych z dyrektywami UE. 

M+S (Mud + Snow) – oznaczenie opony informujące, że bieżnik opony dostosowany jest do jazdy po śniegu oraz błocie.  

Z dodatkowych oznaczeń spotkać można symbole montażowe. Są to przede wszystkim informacje dla monterów i wulkanizatorów podczas montażu opony. Znaleźć można takie symbole jak: 

LEFT/RIGHT – oznaczenia informujące o pozycji opony na osi. Stosowane w oponach o bieżniku kierunkowym. Zapewnia to prawidłowe toczenie się opony. 

INSIDE/OUTSIDE – oznaczenie podobne do powyższego, z tym że stosowane w oponach o bieżniku asymetrycznym. Informuje o kierunku montażu w celu zapewnienia prawidłowości toczenia się opony. 

ROTATION – oznaczenie ze strzałką kierunkową, informuje o prawidłowym, przewidzianym kierunku toczenia. 

MAX INFLATION – informacja, jakie ciśnienie maksymalne może wytrzymać opona. Wyrażane jest w kilopascalach (kPa) lub funtach na cal kwadratowy (PSI). 

TWI (Tread Wear Indicator) – informator o zużyciu, znajduje się między klockami bieżnika. Jest to wyznacznik minimalnej dopuszczalnej grubości bieżnika. Osiągnięcie powierzchni opony przedstawionej wartości jest sygnałem do bezzwłocznej zmiany ogumienia.