Data publikacji:

Najczęstsze uszkodzenia opon i jak sobie z nimi radzić

Opony w samochodach pełnią niezwykle ważną funkcję. Odpowiadają w główniej mierze za poziom bezpieczeństwa, stabilność jazdy oraz jej komfort. Opony samochodowe to jedyne elementy konstrukcyjne każdego pojazdu, które mają bezpośredni kontakt z podłożem, przez co są dodatkowo narażone na uszkodzenia. Przyczyny awarii ogumienia w samochodzie mogą wynikać zarówno z błędów kierowcy i złej techniki jazdy, jak i z powodu wad konstrukcyjnych oraz produkcyjnych, a także przyczyn eksploatacyjnych. Przedstawiamy najczęstsze uszkodzenia opon oraz sposoby, jak sobie z nimi radzić.
uszkodzenia opon

Najczęstsze uszkodzenia opon

Najczęstsze uszkodzenia ogumienia w samochodach wynikają z przyczyn eksploatacyjnych, zarówno przez ich złe użytkowanie, jak i zużycie podczas jazdy. Uszkodzenia mechaniczne opon najczęściej powstają na skutek przebicia, przetarcia lub przecięcia opony o ostry element, czego konsekwencją jest utrata ciśnienia w oponie. W bieżnik opony bardzo łatwo wbijają się ostre, drobne kamienie lub inne elementy pozostawione na jezdni. Mogą to być kawałki gałęzi, gwoździe, elementy z tworzyw sztucznych. Przebicie opony może nastąpić również na skutek wpadnięcia w głęboką dziurę, czy zahaczenia o krawężnik.
Na żywotność i uszkodzenia opon wpływa również styl jazdy kierowcy. Nagłe przyspieszanie, gwałtowne hamowanie czy blokowanie kół sprawiają, że opony szybciej się zużywają. Wyeksploatowany bieżnik opony sprawia, że jest ona cieńsza, przez co bardziej podatna na uszkodzenia lub po prostu pęknięcia z powodu zbyt słabej lub starej gumy.
Najczęstszymi przyczynami uszkodzenia opon są:
 • nieprawidłowy poziom ciśnienia w oponie – jest to jedna z najczęstszych przyczyn uszkodzenia opony. Wielu kierowców nie kontroluje regularnie poziomu ciśnienia w ogumieniu. Zarówno zbyt niski, jak i zbyt wysoki jego poziom powoduje, że wewnętrzna część opony ulega niszczeniu, co w konsekwencji prowadzi do poważnych uszkodzeń konstrukcyjnych opony;
 • zbyt duże obciążenie – opony posiadają indeks prędkości oraz indeks nośności. Oba te parametry informują nas, z jaką maksymalną prędkością przy największym obciążeniu możemy się bezpiecznie poruszać oraz jakie mogą być maksymalne naciski na oponę spowodowane masą pojazdu. Przekraczanie tych warunków może doprowadzić do uszkodzenia opony, gdyż konstrukcyjnie i technologicznie nie jest ona przystosowana do nadmiernych obciążeń;
 • przebicia, przekłucia, przetarcia, przecięcia – są to często spotykane przyczyny uszkodzenia opony, które nie do końca są zależne od kierowcy. Ostre elementy, gwoździe czy kamienie często spotykane są na drogach gruntowych, jednak ich obecności nie da się wykluczyć nawet na drogach krajowych czy szybkiego ruchu. Często są to pozostałości po wypadkach i kolizjach oraz elementy, które mogły spaść podczas transportu lub wypadły z pojazdu z powodu jego awarii;
 • zły dobór opony – źle dobrana opona do felgi lub samochodu również może ulec uszkodzeniu, szczególnie kiedy jest większa niż dopuszczalna. Praca takiego ogumienia powoduje, że obciera ono o błotnik i elementy nadwozia, co prowadzi do przetarcia i przecięcia warstwy gumy;
 • dziura i krawężnik – wpadnięcie w głęboką dziurę lub najazd na krawężnik również może skończyć się rozerwaniem opony. Dodatkowo zostawianie zaparkowanego pojazdu, którego opona najechała na krawężnik i pozostała zdeformowana przez dłuższy czas, również osłabia konstrukcję ogumienia, co w późniejszym czasie może doprowadzić do uszkodzenia.
 • Do uszkodzeń opony, poza wyżej wymienionymi, warto dodać bąble i deformacje, często spowodowane miejscowym zużyciem się gumy, co prowadzi do utraty ciśnienia. Bąble w bocznej części opony mogą być efektem wcześniejszego przetarcia warstwy opony lub wadą fabryczną danego modelu. Pojawienie się bąbla na oponie jest jedną z bardziej niebezpiecznych sytuacji. W razie jego pęknięcia opona ulega rozerwaniu i gwałtownemu spadkowi ciśnienia. Jest to skrajnie niebezpieczna sytuacja podczas jazdy, gdyż może doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, a w konsekwencji do wypadku.

  Jak zapobiegać uszkodzeniom opony?

  Aby unikać nieprzyjemnych sytuacji związanych z uszkodzeniem opony, warto regularnie kontrolować poziom ciśnienia w oponach. Jeżeli utrzymuje się on na stałym pułapie, mamy potwierdzenie, że nasze ogumienie pracuje w sposób prawidłowy. Zauważalne spadki ciśnienia mogą świadczyć o uszkodzeniach opony. W przypadku opon, które nie przekroczyły 5 lat użytkowania, zaleca się kontrolowanie poziomu ciśnienia w nich raz w miesiącu. W przypadku starszych opon należy to robić nawet dwa razy częściej.
  Dodatkowo warto zachować uważność na drodze. Mowa tu o konsekwentnym omijaniu dziur i uszkodzeń w drodze, a w sytuacji, kiedy nie da się ich inaczej pokonać, niż przejeżdżając przez nie, należy dostosować prędkość tak, aby nie uszkodzić opony.
  Ocena wzrokowa ogumienia jest również bardzo ważna. Zauważalne wybrzuszenia czy bąble to wyraźny znak, że z naszą oponą dzieje się coś niepożądanego. Również widoczne przetarcia czy próchniejąca guma są znakiem, że należy rozważyć wymianę opon na nowe lub w miarę możliwości naprawić obecne.
  Aby unikać uszkodzeń spowodowanych niszczeniem się i spadającą trwałością opon, zaleca się spokojną, umiarkowaną jazdę, bez niepotrzebnych, gwałtownych przyspieszeń oraz hamowań. Dodatkowo warto poruszać się po pewnych, utwardzonych drogach, gdzie ryzyko wystąpienia elementów mogących stwarzać zagrożenie dla naszej opony jest niewielkie.
  Zdjęcie: Envato Elements